Rozsudky

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaných rozsudků 6 T 63/2000 a rozsudků navazujících na rozsudek Nejvyššího soudu 4 Tz 94/2002. Žádám o zaslání pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky" s
evidenčním číslem 043d2206-778a-444b-820d-d18fd4c52923 a s běžným číslem
30612/2018 bylo doručeno dne 04.04.2018 04:22:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

 

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
potvrzuji, že jsem obdržela rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 6 T 63/2000. Vzhledem k tomu, že jsem neobdržela rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 To 26/03 navazujícího na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 94/2002, žádám o jeho zaslání.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Rozsudky" s evidenčním číslem 27d82a10-1843-4663-a582-2832805583b9 a s
běžným číslem 39789/2018 bylo doručeno dne 01.05.2018 12:06:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
beru zpět svou žádost o doplnění informace, neboť oba požadované rozsudky jsem obdržela, čehož jsem si původně nevšimla proto, že byly zaslány samostatně ve dvou zprávách.
Potvrzuji tedy přijetí obou požadovaných rozsudků.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem
39789/2018" s evidenčním číslem c11fdd00-c897-44fc-b124-20a8581cdd33 a s
běžným číslem 39792/2018 bylo doručeno dne 01.05.2018 12:47:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.