Rozsudek ze dne 26. 9. 2016, č. j. 43 C 79/2015 217,

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání kopie rozsudku ze dne 26. 9. 2016, č. j. 43 C 79/2015 217, byť jen v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ze dne 26.
9. 2016, č. j. 43 C 79/2015 217," s evidenčním číslem
6ed0d06d-eee1-4c42-9deb-c4d1e0d29721 a s běžným číslem 5551/2019 bylo
doručeno dne 21.01.2019 11:03:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 21.1.2019 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999
Sb., týkající se rozhodnutí sp. zn. 43 C 79/2015, byla zaevidována pod sp.
zn. 40 Si 32/2019.  

 

V příloze zasílám anonymizovaný rozsudek č.j. 43 C 79/2015-217.

 

 

S pozdravem

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2