Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Simona Kalousová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek VS ze dne 5.10.2002 č.j. 8 Cmo 235/2002-235

Simona Kalousová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Olomouci

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Simona Kalousová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Simona Kalousová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
pro studijní účely prosím o zaslání znění rozsudku ze dne 5.10.2002 č.j. 8 Cmo 235/2002-235.

S pozdravem,

Simona Kalousová

Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek VS ze dne
5.10.2002 č.j. 8 Cmo 235/2002-235" s evidenčním číslem
d188cb2d-3eb5-4fbb-9c99-a951ca6ea245 a s běžným číslem 2661/2022 bylo
doručeno dne 12.04.2022 12:17:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Olomouci

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jahodová Petra, Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Simona Kalousová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.