Rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci pokusu o krádež investiční skupiny

Dotaz byl úspěšný.

Kateřina Garová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudku/usnesení, které se týká pokusu krádeže investiční skupiny, pod níž spadá síť hotelů Orea. Jedná se o pokus krádeže skupiny Cimex Group.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Garová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Vrchního
soudu v Praze ve věci pokusu o krádež investiční skupiny" s evidenčním
číslem 30d418b1-b514-48de-a83c-f2412f1391ba a s běžným číslem 15034/2021
bylo doručeno dne 09.09.2021 15:50:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

4 přílohy

                                                                                                
Sp. zn.: Si 305/2021  

 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE

Náměstí Hrdinů 1300, 140 00 Praha – Pankrác

tel.: 261 196 111, e-mail: [1]Instituce [Vrchní soud v Praze vyžaduje e-mail], IDDS: 3fvabbh

 

 

[2]Vážená paní Kateřina GarováNAŠE ZNAČKA: Si 305/2021

VAŠE ZNAČKA:                                                      

VYŘIZUJE: Alena Baldová           

DNE: 23.  09. 2021

                                                                                    

Vážená paní Garová,

k Vaší žádosti ze dne 10. 9. 2021 Vám zasíláme požadované anonymizované
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Kateřina Kolářová, v. r.

z pověření předsedy

Vrchního soudu v Praze

 

 

Za správnost: A. Baldová

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Vrchní soud v Praze vyžaduje e-mail]