Rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci pokusu o krádež investiční skupiny

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Vrchní soud v Praze. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Kateřina Garová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudku/usnesení, které se týká pokusu krádeže investiční skupiny, pod níž spadá síť hotelů Orea. Jedná se o pokus krádeže skupiny Cimex Group.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Garová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Vrchního
soudu v Praze ve věci pokusu o krádež investiční skupiny" s evidenčním
číslem 30d418b1-b514-48de-a83c-f2412f1391ba a s běžným číslem 15034/2021
bylo doručeno dne 09.09.2021 15:50:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.