Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek ve věci odebrání vysokoškolského titulu

Čekáme, až si Jakub Novák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám dle zákona o svobodném přístupu k informacím o zveřejnění rozsudku, kterým bylo rozhodnuto ve věci odebrání vysokoškolského titulu žalobkyně Barbory Dražanové proti žalovanému - rektoru Univerzity Palackého v Olomouci v souvislosti s obviněním z podvodu při státní závěrečné zkoušce a následném odebrání vysokoškolského titulu univerzitou.
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Jakub Novák

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ve věci
odebrání vysokoškolského titulu" s evidenčním číslem
9443a960-470f-4a88-8532-c8c17d86a020 a s běžným číslem 132409/2019 bylo
doručeno dne 24.06.2019 23:30:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 24. 6. 2019 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 808/2019.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.