Rozsudek ve věci 8 TO 54 / 2016

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozsudku ve věci 8 TO 54 / 2016 ze dne 31. 08. 2016, až bude vyhotoven, byť v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ve věci 8
TO 54 / 2016" s evidenčním číslem 167fcfcb-6310-4d90-bcb3-08ca0c732e23 a s
běžným číslem 10248/2016 bylo doručeno dne 07.09.2016 10:18:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha