Rozsudek ve věci 6 T 25/2016

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Okresní soud v Táboře

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o text rozsudku ve věci 6 T 25/2016 případně i v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Okresní soud v Táboře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ve věci 6 T
25/2016" s evidenčním číslem 966f8bad-3ec4-4bfd-a0e7-6439583df50d a s
běžným číslem 23803/2016 bylo doručeno dne 07.09.2016 10:03:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Táboře

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Táboře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ve věci 6 T
25/2016" s evidenčním číslem 966f8bad-3ec4-4bfd-a0e7-6439583df50d a s
běžným číslem 23803/2016, doručené dne 07.09.2016 v 10:03:22 a ověřené dne
07.09.2016 v 10:14:12, bylo přiřazeno ke spisové značce "6 T 25/2016" a ke
zpracování dne 07.09.2016 v 12:17:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Tábor

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Křemenová Ivana, Okresní soud v Táboře

3 přílohy