Rozsudek ve věci 22 CO 207 / 2016

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 22 CO 207 / 2016 ze dne 1. 9. 2016, až bude vyhotoven, byť v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ve věci 22
CO 207 / 2016" s evidenčním číslem 3a106a60-2cbb-4fca-9767-6bed8166d3bd a
s běžným číslem 220086/2016 bylo doručeno dne 07.09.2016 10:15:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.