Rozsudek ve věci 17 T 40/2017

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věci 17 T 40/2017, a to pouze elektronicky.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ve věci 17
T 40/2017" s evidenčním číslem fb511d9d-d7fb-40ad-865b-df01f1d3ba52 a s
běžným číslem 8890/2018 bylo doručeno dne 16.03.2018 09:34:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ve věci 17
T 40/2017" s evidenčním číslem fb511d9d-d7fb-40ad-865b-df01f1d3ba52 a s
běžným číslem 8890/2018, doručené dne 16.03.2018 v 09:34:44 a ověřené dne
16.03.2018 v 09:41:38, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 50/2018" a
ke zpracování dne 16.03.2018 v 12:52:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tato zpráva byla skryta. 31.7.2018 Na žádost OS v Mladé Boleslavi byla příloha skryta z důvodu ochrany osobních údajů. Admin IPV Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

Vážená paní,

 

V příloze zasílám dodatečně rozsudek 17 T 40/2017 ohledně třetího
obžalovaného, který v době vyřizování žádosti o informace dle zák. č.
106/99 Sb. nebyl ještě vydán.

 

Prosím o laskavé potvrzení doručení.

 

S pozdravem

 

Jana Johnová

dozorčí úřednic e a správkyně aplikace

Okresního soudu v Mladé Boleslavi

nám. Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

telefon:  326377577

mobil: 731167758

e-mail: [emailová adresa]