Rozsudek ve věci 14 Co 506/2013

Eva Linhartová vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ostravě

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Eva Linhartová

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zpřístupnění rozsudku ve věci sp. zn. 14 Co 506/2013.

Úryvky textu tohoto rozsudku jsou dostupné pouze v některých odborných článcích, pro účely získání judikatorního podkladu však nejsou dostačující.
Velice Vám děkuji.

S přátelským pozdravem,
Eva Linhartová

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek ve věci 14
Co 506/2013" s evidenčním číslem 723eeb71-0792-4bfa-ba48-3d79d2c04d7e a s
běžným číslem 100447/2017 bylo doručeno dne 01.06.2017 14:44:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 01.06.2017 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 498/2017.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555