Rozsudek Vazler v Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady

Dotaz byl úspěšný.

Zdeněk Dvořák

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozhodnutí ve věci Vojta Vázler proti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, o náhradu škody (bolestné a ztížení společenského uplatnění).

S přátelským pozdravem,

JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Vazler v
Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady" s evidenčním číslem
8f0e78a9-25f2-417b-bee5-8e66aa955629 a s běžným číslem 56290/2014 bylo
doručeno dne 24.07.2014 09:40:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Vazler v
Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady" s evidenčním číslem
8f0e78a9-25f2-417b-bee5-8e66aa955629 a s běžným číslem 56290/2014,
doručené dne 24.07.2014 v 09:40:05 a ověřené dne 24.07.2014 v 09:50:33,
bylo přiřazeno ke spisové značce "38 SI 252/2014" a ke zpracování dne
25.07.2014 v 11:32:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

2 přílohy

Od: Kohoutová Jitka
Obvodní soud pro Prahu 10

28/7/2014

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--
Naše sp. zn.  38 Si 252/2014

 

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám odpověď předsedy soudu na Vaši žádost ze dne

24.7.2014.

 

Žádám o potvrzení doručení tohoto e-mailu, do 3 dnů od doručení,

na adresu: [1]Instituce [Obvodní soud Praha 10 vyžaduje e-mail]

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

 

 

Jitka Kohoutová

sekretariát předsedy

Obvodního soudu pro Prahu 10

e-mail: [2][[1]email address]

 

References

Visible links
1. [2]mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 10 vyžaduje e-mail]
2. mailto:[[3]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. mailto:instituce
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...