Rozsudek v kauze Nagyová

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Obvodní soud pro Prahu 1 neměli požadované informace.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí elektronické kopie rozsudku v trestní věci věci Jany Nečasové, dříve Nagyové, bývalé zaměstnankyně Úřadu vlády, sp. zn. 3 T 35/2014.

Pro úplnost doplňuji, že poskytnutí osobních údajů zákon výslovně dovoluje, neboť jde o údaje o zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho úřední činnosti (§ 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek v kauze
Nagyová" s evidenčním číslem d795060a-a595-4d8f-b4dc-e93a4007b1b8 a s
běžným číslem 38137/2015 bylo doručeno dne 05.06.2015 17:17:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

2 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn. 69Si
2302015.

 

Žádáme Vás  o potvrzení  přijetí této odpovědi ve lhůtě 3 dnů.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14

 

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Dormiševová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji doručení odpovědi a děkuji za ni.

S pozdravem,

Jakub Michálek