Rozsudek T 69/37/52

Okresní soud v Havlíčkově Brodě neměli požadované informace.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku T 69/37/52 ze dne 3.9.1952 nad obžalovaným Josefem Strakou nar. 1912

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek T 69/37/52"
s evidenčním číslem bbaa65d5-6ad0-4c34-86b5-07f5732e63cd a s běžným číslem
806/2015 bylo doručeno dne 12.01.2015 12:09:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek T 69/37/52"
s evidenčním číslem bbaa65d5-6ad0-4c34-86b5-07f5732e63cd a s běžným číslem
806/2015, doručené dne 12.01.2015 v 12:09:47 a ověřené dne 12.01.2015 v
12:23:49, bylo přiřazeno ke spisové značce "20 SI 7/2015" a ke zpracování
dne 13.01.2015 v 13:20:50.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Havlíčkův Brod

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě

2 přílohy

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace z 12.1.
2015.

Prosím o zprávu, zda jste odpověď obdržel.

Děkuji ing. Hermanová