Rozsudek, sp. zn. 68 T 2/2021

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Pospíšilová

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, podávám žádost o zaslání anonymizovaného Rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín, sp. zn. 68 T 2 / 2021 ze dne 19. 10. 2021, kde rozhodoval v trestní věci soudce Mgr. Pavel Dvorský.

S přátelským pozdravem,

Tereza Pospíšilová

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek, sp. zn. 68
T 2/2021" s evidenčním číslem aa7140d5-d9f9-4c5f-9e61-32874ddce15c a s
běžným číslem 239052/2021 bylo doručeno dne 04.11.2021 23:15:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

2 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu