Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta Šimáně prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek soudu ve věci 22 Co 207/2016-120

Čekáme, až si Markéta Šimáně přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Markéta Šimáně

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Ráda bych Vás poprosila o zaslání rozsudku (nejlépe v elektronické formě) ze dne 1.9.2016, č.j. 22 Co 207/2016-120, byť v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Markéta Šimáně

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek soudu ve
věci 22 Co 207/2016-120" s evidenčním číslem
f8b551d4-0f55-4434-b3c0-8e6ce64bd12f a s běžným číslem 313976/2019 bylo
doručeno dne 14.10.2019 15:32:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze [1]24/10/2019

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

  Adresát:

Markéta Šimáně

------personal data deleted------

  Adresa pro doručení:

[1][FOI #7886 e-mail] ??

   VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání
zpracováno.

  References

Visible links
1. mailto:[FOI #7886 e-mail] ??
2. mailto:[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ro...
2. mailto:instituce

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta Šimáně prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.