Rozsudek - obžalovaný bývalý ředitel Hygienické stanici hlavního města Prahy

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Obvodní soud pro Prahu 1. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Václav Pečený

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace - rozsudku (popř. i anonymizovaného) - obžalovaný bývalý ředitel Hygienické stanici hlavního města Prahy. Jde o případ, kdy mu musel podřízený dávat část platu.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek -
obžalovaný bývalý ředitel Hygienické stanici hlavního města Prahy" s
evidenčním číslem d9532c48-ee0b-439e-a1f0-89c7f7ce9e5f a s běžným číslem
64638/2021 bylo doručeno dne 07.09.2021 11:33:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.