Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2002, č.j. 51 Co 336/2002-147

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o anonymizované výroky rozsudků, které byly vydány v kauze rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2002, č.j. 51 Co 336/2002-147 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. 3. 2002, č.j. 42 C 178/2000-112

S přátelským pozdravem,

Miloš Růžička

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Městského
soudu v Praze ze dne 16. 10. 2002, č.j. 51 Co 336/2002-147" s evidenčním
číslem 0a32d5f5-0795-4e26-af75-ddd02d97c324 a s běžným číslem 458293/2021
bylo doručeno dne 31.12.2021 08:57:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

4 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

Žadatel M.R.

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #9223 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9223 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]