Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Robert Piwko prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek KS ve sporu manželů Popkových s radnicí v Chlumci nad Cidlinou

Čekáme, až si Robert Piwko přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o poskytnutí rozsudku KS v Hradci Králové ze dne 29.6. 2021 ve sporu manželů Popkových s radnicí v Chlumci nad Cidlinou. Moje matka má obdobný problém se spadaným listím z obecního pozemku.

S přátelským pozdravem,
Ing. Robert Piwko
Černobýla 2253
Žatec
438 01

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek KS ve sporu
manželů Popkových s radnicí v Chlumci nad Cidlinou" s evidenčním číslem
66f5b1f3-03de-44db-aaed-7a8049e81afe a s běžným číslem 143761/2021 bylo
doručeno dne 11.11.2021 21:27:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
znovu žádám o zaslání odpovědi na vznesený dotaz. Lhůta již byla dávno překročena.

S přátelským pozdravem,

Robert Piwko

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
KS ve sporu manželů Popkových s radnicí v Chlumci nad Cidlinou" s
evidenčním číslem e7a29de3-ba67-4030-8b10-b5be4269fea3 a s běžným číslem
153960/2021 bylo doručeno dne 07.12.2021 13:04:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

_KS HK - podatelna, Krajský soud v Hradci Králové

3 přílohy

 

 

Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové

                                   Československé armády 218

                                   502 08 Hradec Králové

                                  

 

Adresa pro doručení: [1][FOI #9185 e-mail] ??

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9185 e-mail] ??

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Robert Piwko prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.