Rozsudek KS ve sporu manželů Popkových s radnicí v Chlumci nad Cidlinou

Odpověď na tento dotaz má zpoždění. Podle zákona by měla instituce Krajský soud v Hradci Králové odpovědět okamžitě a od (podrobnosti)

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o poskytnutí rozsudku KS v Hradci Králové ze dne 29.6. 2021 ve sporu manželů Popkových s radnicí v Chlumci nad Cidlinou. Moje matka má obdobný problém se spadaným listím z obecního pozemku.

S přátelským pozdravem,
Ing. Robert Piwko
Černobýla 2253
Žatec
438 01

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek KS ve sporu
manželů Popkových s radnicí v Chlumci nad Cidlinou" s evidenčním číslem
66f5b1f3-03de-44db-aaed-7a8049e81afe a s běžným číslem 143761/2021 bylo
doručeno dne 11.11.2021 21:27:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.