Rozsudek KS v Brně

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám Vás o anonimizované usnesení ve věci pod spisovým číslem 29 Ad 5 / 2018.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek KS v Brně"
s evidenčním číslem cd95bf40-9e79-4ced-b56e-a25ab18ce7c1 a s běžným číslem
148514/2020 bylo doručeno dne 06.07.2020 13:16:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

2 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu

 

 

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer zanechal/a poznámku ()

V návaznosti na shora vydaný rozsudek Krajského soudu v Brně jsem se dne 31. 7. 2020 obrátila na Ministerstvo zdravotnictví ČR s učiněním poznámek k předmětu řízení v tom směru, které jsou dle mého názoru pro vyhovění právnímu názoru soudu vyjádřeného v rozsudku podstatné. S poděkováním Krajskému soudu v Brně za rychlé zaslání Rozsudku.