Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. sz. 18 Cm 43/2016

Dotaz byl úspěšný.

Ludmila Turková

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o sdělení zda je možné se seznámit s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 18 Cm 43/2016.

S přátelským pozdravem,
Ludmila Turková

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Krajského
soudu v Ústí nad Labem sp. sz. 18 Cm 43/2016" s evidenčním číslem
f01bcbd5-0798-4ab5-a2ee-0abf6200b5f3 a s běžným číslem 165666/2020 bylo
doručeno dne 15.09.2020 17:12:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 15. 9. 2020.

 

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně
potvrdila převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Jindra Vejmanová

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 272

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]