Rozsudek Kole Jakupi

Dotaz byl úspěšný.

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie rozsudku (i anonymizovaného) v trestním řízení s osobou Kole Jakupi.

Prosím o zaslání všech dokumentů v elektronické podobě e-mailem či do datové schránky Českého centra por investigativní žurnalistiku (ID:9xgauiq ).

Předem děkuji za Vaši vstřícnost!

S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Kole
Jakupi" s evidenčním číslem 8937eb35-5bb0-4c21-997e-4e92bf2742d3 a s
běžným číslem 196060/2017 bylo doručeno dne 28.07.2017 11:41:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                              Spálená 2

                              112 16  Praha 2

 

Adresát:              XXX

 

Adresa doručení:  [1][FOI #6877 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Billianová Vlastimila

referentka správy soudu

č. dv. 123/I. p.

----------------------------

Městský soud v Praze

Spálená 2, Praha 2

Tel.: 221 932 243

e-mail: [2][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6877 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Kejmarová Jaroslava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
potvrzuji doručení Vašeho emailu. Platbu jsem provedla 8.8. 2017. S pozdravem

S pozdravem,

Pavla Holcová

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                              Spálená 2

                              112 16  Praha 2

 

Adresát:               xxx    

 

Adresa doručení:  [1][FOI #6877 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Billianová Vlastimila

referentka správy soudu

č. dv. 123/I. p.

----------------------------

Městský soud v Praze

Spálená 2, Praha 2

Tel.: 221 932 243

e-mail: [2][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6877 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Kejmarová Jaroslava

Vážená paní, vážený pane,
potvrzuji přijetí Vašíe-mailové zprávy a děkuji.

S pozdravem,

Pavla Holcová