Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek k 28C 285/2014

Tereza vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 5

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Tereza přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych Vás požádat o rozsudek ke spisu se spisovou značkou 28C 285/2014.

S přátelským pozdravem,
Tereza Vrbovská

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek k 28C
285/2014" s evidenčním číslem 4018861e-fcb1-4f95-a3fd-499cd070a862 a s
běžným číslem 29150/2023 bylo doručeno dne 15.04.2023 22:02:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek k 28C
285/2014" s evidenčním číslem 4018861e-fcb1-4f95-a3fd-499cd070a862 a s
běžným číslem 29150/2023, doručené dne 15.04.2023 v 22:02:55 a ověřené dne
15.04.2023 v 22:04:58, bylo přiřazeno ke spisové značce "62 SI 410/2023" a
ke zpracování dne 20.04.2023 v 07:20:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 5

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Řeháková Kamila, Obvodní soud pro Prahu 5

3 přílohy

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Hybernská 1006/18, Praha 1

 

Adresát: Tereza Vrbovská

 

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19
odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

Kamila Řeháková

sekretariát předsedkyně

správce aplikace

Obvodního soudu pro Prahu 5

e-mail: [emailová adresa]

tel.: 224 424 566

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.