Rozsudek Flamur Azemi a Fatbar Azemi

Dotaz byl úspěšný.

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie rozsudku (i anonymizovaného) v trestním řízení s osobou Flamur Azemi a Fatbar Azemi.

Prosím o zaslání všech dokumentů v elektronické podobě e-mailem či do datové schránky Českého centra por investigativní žurnalistiku (ID:9xgauiq ).

Předem děkuji za Vaši vstřícnost!

S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Flamur
Azemi a Fatbar Azemi" s evidenčním číslem
8a5bdb0f-1ed1-4c0a-bb83-9b25765dfbb6 a s běžným číslem 31/2018 bylo
doručeno dne 03.01.2018 11:39:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha