Rozsudek Faton Gashi

Okresní soud Plzeň-město neměli požadované informace.

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Okresní soud Plzeň-město

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie rozsudku (i anonymizovaného) v trestním řízení s osobou Faton Gaši/Gashi.

Prosím o zaslání všech dokumentů v elektronické podobě e-mailem či do datové schránky Českého centra por investigativní žurnalistiku (ID:9xgauiq ).

Předem děkuji za Vaši vstřícnost!

S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Faton
Gashi" s evidenčním číslem 16ee9d19-9109-4fcb-a6e9-738ddc326031 a s běžným
číslem 4011/2018 bylo doručeno dne 15.01.2018 11:07:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Faton
Gashi" s evidenčním číslem 16ee9d19-9109-4fcb-a6e9-738ddc326031 a s běžným
číslem 4011/2018, doručené dne 15.01.2018 v 11:07:05 a ověřené dne
15.01.2018 v 11:19:01, bylo přiřazeno ke spisové značce "51 SI 22/2018" a
ke zpracování dne 15.01.2018 v 13:14:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Plzeň-Město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Čadová Petra, Okresní soud Plzeň-město

2 přílohy

V příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 15. 1. 2018.

 

Pro případnou další komunikaci použijte e-mailovou adresu
[1]Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail].

 

Prosím o potvrzení přijetí této odpovědi.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

Petra Čadová

vedoucí rejstříku Si a Spr

Okresního soudu Plzeň-město

tel.: +420 377 869 225

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail]