Rozsudek č.j. 1Co 88/2007 – 102

Dotaz byl úspěšný.

Martin Urbanec

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám Vás o poskytnutí kopie rozsudku, byť i anonymizovaného, Vašeho soudu č.j. 1Co 88/2007 – 102.

S přátelským pozdravem,

Martin Urbanec

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek č.j. 1Co
88/2007 ? 102" s evidenčním číslem 839c3501-f804-4569-ae27-6a568bc30460 a
s běžným číslem 7201/2017 bylo doručeno dne 13.06.2017 22:21:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha