Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Frantisek Stehlik prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek c.j. 15 A 121/2020 - 86 z 30.11.2021

Čekáme, až si Frantisek Stehlik přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Frantisek Stehlik

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zadam o zaslani rozsudku Mestskeho soudu Praha c.j. 15 A 121/2020 - 86 ze dne 30.11.2021

S přátelským pozdravem,

Stehlik Frantisek

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek c.j. 15 A
121/2020 - 86 z 30.11.2021" s evidenčním číslem
399aab1e-ec61-4f91-874a-193edf4dbfd2 a s běžným číslem 21140/2024 bylo
doručeno dne 20.01.2024 13:30:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pisančiková Dana, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

 

 

Adresát:

e-mail:  [1][FOI #9675 e-mail] ??

 

 

Adresa pro doručení:

e-mail:  [2][FOI #9675 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[3]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9675 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #9675 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Frantisek Stehlik prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.