Rozsudek č. j. 32 Co 436/2017-245

Dotaz byl úspěšný.

Daniela Radikovská

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 32 Co 436/2017-245 ze dne 30. 7. 2018 v anonymizované podobě.

Mnohokrát děkuji.

S přátelským pozdravem,

Daniela Radikovská

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek č. j. 32 Co
436/2017-245" s evidenčním číslem 9618116b-3435-4295-84e9-2d9c14b7f376 a s
běžným číslem 91211/2020 bylo doručeno dne 17.08.2020 13:11:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

 

Vážená paní,

 

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]