Rozsudek č. j. 20 Co 398/2015-979

Dotaz byl úspěšný.

Daniela Radikovská

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí anonymizovaného rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 20 Co 398/2015-979 ze dne 30. 3. 2016 týkajícího se zřízení svěřenského fondu ve prospěch nezletilého.

Mnohokrát děkuji.

S přátelským pozdravem,

Daniela Radikovská

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek č. j. 20 Co
398/2015-979" s evidenčním číslem 7d7fe798-1bae-440f-ac07-092fa2466e81 a s
běžným číslem 91210/2020 bylo doručeno dne 17.08.2020 13:10:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

 

Vážená paní,

 

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

 

 

Vážená paní,

 

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]