Rozsudek 9 TO 49/2011

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku/ů 9 TO 49/2011 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 TO
49/2011" s evidenčním číslem 058c4337-e49d-43c3-8567-0504c9b72cda a s
běžným číslem 83125/2016 bylo doručeno dne 11.09.2016 23:51:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

6 příloh

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

[1]e-mail: [FOI #5807 e-mail] ??306 17 Plzeň

 

Naše č. j.: Si 168/2016-3

 

Vyřizuje: Mgr. Teodora Svejkovská

e-mail:   [2]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

tel.:         377 868 888

fax:        377 868 000

ID DS:   yaraba4

 

 

V Plzni dne 13. 9. 2016

 

[3]Věc: Poskytnutí informace           

 

 

 

Vážený pane,

 

           

            na základě Vaší žádosti, kterou Krajský soud v Plzni obdržel
dne 12. 9. 2016, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), Vám v příloze zasílám anonymizovanou kopii rozhodnutí Krajského
soudu v Plzni sp. zn. 9To 49/2011.

 

 

 

  Mgr. Teodora Svejkovská, v. r.

Pověřená vyřízením žádosti o poskytnutí informace
   

 

Za správnost vyhotovení:

Bc. Pavla Tremlová

 

 

Příloha: viz text

 

References

Visible links
2. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]