Rozsudek 9 C 89/2018

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí rozsudku 9 C 89/2018, a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 C
89/2018" s evidenčním číslem 864761a8-fa91-4cbb-b20a-121b724fbcf4 a s
běžným číslem 39930/2018 bylo doručeno dne 03.12.2018 23:50:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 C
89/2018" s evidenčním číslem 864761a8-fa91-4cbb-b20a-121b724fbcf4 a s
běžným číslem 39930/2018, doručené dne 03.12.2018 v 23:50:17 a ověřené dne
03.12.2018 v 23:54:17, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 271/2018"
a ke zpracování dne 04.12.2018 v 08:00:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

Vážená paní magistro.

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. s prosbou o laskavé potvrzení přijetí.

Děkuji

Jana Johnová
dozorčí úřednic e a správkyně aplikace
Okresního soudu v Mladé Boleslavi
nám. Republiky 100
293 05 Mladá Boleslav
telefon: 326377577
mobil: 731167758
e-mail: [emailová adresa]