Rozsudek 9 C 74/2017

Dotaz byl úspěšný.

Tato zpráva byla skryta. 31.7. 2018. Na žádost OS v Mladé Boleslavi byla příloha skryta z důvodu ochrany osobních údajů. Admin IPV Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 C
74/2017" s evidenčním číslem a611e08a-c3bb-4920-8800-9f8cbf87a070 a s
běžným číslem 29253/2017 bylo doručeno dne 05.09.2017 13:39:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 C
74/2017" s evidenčním číslem a611e08a-c3bb-4920-8800-9f8cbf87a070 a s
běžným číslem 29253/2017, doručené dne 05.09.2017 v 13:39:30 a ověřené dne
05.09.2017 v 13:42:05, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 31/2017" a
ke zpracování dne 06.09.2017 v 12:04:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.