Rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 17 T 40/2017, pouze v elektronické verzi.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 90706b74-255a-478a-b969-edaf764f5d64 a s běžným číslem
36045/2019 bylo doručeno dne 25.10.2019 11:53:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 90706b74-255a-478a-b969-edaf764f5d64 a s běžným číslem
36045/2019, doručené dne 25.10.2019 v 11:53:30 a ověřené dne 25.10.2019 v
11:57:31, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 191/2019" a ke
zpracování dne 29.10.2019 v 08:38:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

2 přílohy

Vážená paní.

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999
Sb. s prosbou o laskavé potvrzení přijetí.

 

Děkuji

 

 

Jana Johnová

správkyně aplikací

dozorčí úřednice

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Náměstí Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

Telefon: 326 377 577

Mobil: 731 167 758

 

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

 

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999
Sb. s prosbou o laskavé potvrzení přijetí.

 

Děkuji

 

Jana Johnová

správkyně aplikací

dozorčí úřednice

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Náměstí Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

Telefon: 326 377 577

Mobil: 731 167 758