Rozsudek 8 TO 67 / 2018

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Městský soud v Praze. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 8 TO 67 / 2018, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 8 TO 67 /
2018" s evidenčním číslem f6408728-5516-4b05-bf92-de02d8c6efe7 a s běžným
číslem 17394/2022 bylo doručeno dne 15.01.2022 02:18:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.