Rozsudek 8 T 288/2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 2

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 8 T 288/2014 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 8 T
288/2014" s evidenčním číslem 2ee9917f-500b-4ef6-844d-c1289a67ddf6 a s
běžným číslem 26099/2015 bylo doručeno dne 28.04.2015 11:22:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 28.4.2015 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999
Sb., spočívající v poskytnutí rozhodnutí ve věci 8T 288/2014, byla
zaevidována pod sp. zn. 40Si 195/2015.

 

V příloze Vám zasílám anonymizovaný rozsudek.

 

S pozdravem.

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice