Rozsudek 8 C 155/2015

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Klatovech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám výrok, nejlépe v podobě kopie rozsudku 8 C 155/2015 byť i anonymizovaného

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Klatovech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 8 C
155/2015" s evidenčním číslem 949fe9ab-940e-4c4f-b57c-378710ff8d57 a s
běžným číslem 25802/2017 bylo doručeno dne 30.11.2017 12:14:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Klatovech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Klatovech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 8 C
155/2015" s evidenčním číslem 949fe9ab-940e-4c4f-b57c-378710ff8d57 a s
běžným číslem 25802/2017, doručené dne 30.11.2017 v 12:14:37 a ověřené dne
30.11.2017 v 12:21:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "24 SI 42/2017" a
ke zpracování dne 30.11.2017 v 13:55:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Klatovy

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

_Podatelna OSoud KLA, Okresní soud v Klatovech

3 přílohy

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti soud zasílá požadované. Prosím o potvrzení
přijetí. Děkuji.

 

S pozdravem

Jana Krotká

Infocentrum OS Klatovy