Rozsudek 81 T 64/2016

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Kocurek

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku 81 T 64 / 2016, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Kocurek

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 81 T
64/2016" s evidenčním číslem 5b7377f8-a97b-4bec-bebd-f41b2fa67ab8 a s
běžným číslem 73589/2020 bylo doručeno dne 21.10.2020 09:46:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 81 T
64/2016" s evidenčním číslem 5b7377f8-a97b-4bec-bebd-f41b2fa67ab8 a s
běžným číslem 73589/2020, doručené dne 21.10.2020 v 09:46:52 a ověřené dne
21.10.2020 v 10:01:42, bylo přiřazeno ke spisové značce "81 T 64/2016" a
ke zpracování dne 21.10.2020 v 10:28:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 81 T
64/2016" s evidenčním číslem 5b7377f8-a97b-4bec-bebd-f41b2fa67ab8 a s
běžným číslem 73589/2020, doručené dne 21.10.2020 v 09:46:52 a ověřené dne
21.10.2020 v 10:01:42, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 273/2020" a
ke zpracování dne 21.10.2020 v 15:07:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Lukáš Kocurek

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S přátelským pozdravem,

Lukáš Kocurek

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
81 T 64/2016" s evidenčním číslem 61371fa0-39fe-4b40-9226-ee2bafd122ba a s
běžným číslem 77572/2020 bylo doručeno dne 07.11.2020 14:26:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
81 T 64/2016" s evidenčním číslem 61371fa0-39fe-4b40-9226-ee2bafd122ba a s
běžným číslem 77572/2020, doručené dne 07.11.2020 v 14:26:48 a ověřené dne
07.11.2020 v 14:30:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 273/2020" a
ke zpracování dne 09.11.2020 v 08:17:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ševčíková Jana Mgr., Okresní soud Frýdek-Místek

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb..

 

Žádáme o potvrzení doručení a přečtení nejpozději následující pracovní den
po doručení.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Jana Ševčíková

ředitelka správy soudu

tel. 558 411 328, +420 601 087 748

e-mail: [emailová adresa]

 

 

Ševčíková Jana Mgr., Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

  • Attachment

    stejnopis K 0 SI 273 2020 11 11 13 07 28 Hlavi kov p pis Si Info06 1999 Sb.SH dokument.docx

    27K Download View as HTML

 

 

Vážený pane ,

 

V příloze Vám zasílám sdělení o vyřízení Vaší stížnosti.

 

Žádáme o potvrzení doručení a přečtení nejpozději následující pracovní den
po doručení.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Jana Ševčíková

ředitelka správy soudu

tel. 558 411 328, +420 601 087 748

e-mail: [emailová adresa]