Rozsudek 81 T 5/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok o vině, trestu a poučení rozhodnutí ve věci 81 T 5/2015, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 81 T
5/2015" s evidenčním číslem d2bdb5ec-4fbf-4137-a79a-17517f7e6256 a s
běžným číslem 37893/2015 bylo doručeno dne 13.06.2015 14:11:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 81 T
5/2015" s evidenčním číslem d2bdb5ec-4fbf-4137-a79a-17517f7e6256 a s
běžným číslem 37893/2015, doručené dne 13.06.2015 v 14:11:22 a ověřené dne
13.06.2015 v 14:12:50, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 33/2015" a
ke zpracování dne 15.06.2015 v 15:15:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Silvie Hyklová, Okresní soud Frýdek-Místek

Česká republika - Okresní soud ve Frýdku-Místku

Na Poříčí č. 3206

738 13 
Frýdek-Místek                                                                 

 

+--------------------------------------------+
|  |
+--------------------------------------------+

 

 

Věc: žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. vedená pod sp. zn. 0Si 33/2015

 

 

 

Vážený pane,

 

Vaší žádosti ze  dne 13.6.2015 o poskytnutí výroku o vině, trestu a
poučení rozhodnutí ve věci 81T 5/2015, byť v anonymizované podobě  nelze 
v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů vyhovět.

Rozsudek ve věci 81T 5/2015 byl vyhlášen dne 11.6.2015.  K písemnému
vyhotovení rozhodnutí dosud nedošlo.

Soud tedy Vaší žádost  o d k l á d á  do  písemného vyhotovení a rozeslání
účastníkům řízení. 

Vaši žádosti bude následně vyhověno.

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                                     
Silvie Hyklová

                                                                                               
vyšší soudní úřednice

                                                                        
pověřena vyřizováním žádosti dle zák. č. 106/99Sb.

 

Silvie Hyklová, Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vážený pane ,

 

v příloze  přikládáme  anonymizované znění rozhodnutí  81T 5/2015.
 Rozhodnutí již  bylo vydáno, rozesláno a doručeno účastníkům řízení,
proto odpadl důvod  pro odložení vyřízení  žádosti. Rozhodnutí není dosud
v právní moci, podáno odvolání právními zástupci obžalovaných.

 

Tímto považujeme  Vaši  žádost   ze dne 13.6.2015 za zcela  vyřízenou.

 

Doručení a převzetí je nutno potvrdit  obratem (nejpozději do 3 dnů).

 

Silvie Hyklová

vyšší soudní úřednice

pověřena vyřizováním žádosti dle zák. č. 106/99Sb.

Okresní soud ve Frýdku-Místku