Rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Alfred Jasansky

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám Vás o rozsudek v případu 5T 122/ 2018 ze dne 9.7. 2019. Stačí mi pouze jeho elektronická podoba ke stažení.

S pozdravem

Alfred Jasanský

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem f7c66583-3ba9-4fba-bb41-58a0616e79e1 a s běžným číslem
47760/2019 bylo doručeno dne 28.07.2019 00:19:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Spáčilová Gabriela Bc. DiS., Obvodní soud pro Prahu 1 [1]31/7/2019

Vážený pane Jasanský,

 

v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z.
č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn.  69Si 
447/2019.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne  28.7.2019,  a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

Vyšší soudní úřednice

 

Za správnost vyhotovení:

 

Bc. Gabriela Spáčilová, DiS.

Rejstříková vedoucí odd Spr; 56 St; 69 Si

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ro...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

ážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn.  69Si 447
/2019.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne 28. 7. 2019,  a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti (ust. § 47/2 a § 46/2 o. s. ř.).

 

Doručuje-li správní orgán na elektronickou adresu, platí, že písemnost je
doručena v okamžiku, kdy adresát potvrdí převzetí doručované písemnosti
datovou zprávou podepsanou adresátem. Nepotvrdí-li adresát převzetí
písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která
se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec 10), doručí správní orgán
písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal,
(tedy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – § 19 odst. 1, 2,
4, 5, 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

               

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

Vyšší soudní úřednice

 

Za správnost vyhotovení: Jana Žádná