Rozsudek 7 To 434/2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 7 To 434/2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 To
434/2013" s evidenčním číslem 34a13613-8534-45e4-892b-dbe09c91fe2e a s
běžným číslem 350/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 15:20:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

 

Vážený pane,

 

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 04.01.2015 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme anonymizovaný rozsudek
Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.02.2014, č.j. 7To 434/2013-6302.

 

S pozdravem

 

Mgr. Dalibor Zecha

asistent předsedkyně krajského soudu

 

 

Za správnost:

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555