Rozsudek 7 Tdo 896/2017

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání kopie rozsudku 7 Tdo 896/2017 v anonymizované podobě, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení.

Odpověď žádám pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 Tdo
896/2017" s evidenčním číslem 6e8aeca6-6ae9-4b88-aa75-4dd81ec35d47 a s
běžným číslem 10157/2017 bylo doručeno dne 02.09.2017 11:09:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 Tdo
896/2017" s evidenčním číslem 6e8aeca6-6ae9-4b88-aa75-4dd81ec35d47 a s
běžným číslem 10157/2017, doručené dne 02.09.2017 v 11:09:58 a ověřené dne
02.09.2017 v 11:12:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 112/2017" a
ke zpracování dne 04.09.2017 v 08:06:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.