Rozsudek 7 T 30/2005

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 7 T 30/2005 ze dne 08.10.2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 T
30/2005" s evidenčním číslem 4558768e-5261-4cbc-8896-8215ab0f1e20 a s
běžným číslem 1122/2016 bylo doručeno dne 07.01.2016 12:13:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 7.1.2016 o poskytnutí informace podle zák. č 106/1999
Sb., spočívající v poskytnutí rozsudku 7T 30/2005 ze dne 8.10.2015, byla
zaevidována pod sp. zn. 40 Si 15/2016.

 

V příloze zasílám anonymizovaný rozsudek.

 

S pozdravem.

 

M. Žofková

dozorčí úřednice