Rozsudek 7 T 30/2005

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 7 T 30/2005 ze dne 30.05.2005

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 T
30/2005" s evidenčním číslem 3d38c349-1453-45b8-abc6-8ec2eed31a39 a s
běžným číslem 61464/2015 bylo doručeno dne 18.10.2015 13:39:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 18.10.2015 o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., spočívající v poskytnutí kopie rozsudku ve věci 7 T 30/2005
ze dne 30.5.2015, byla zaevidována pod sp. zn. 40Si 435/2015.

 

V příloze zasílám anonymizovaný rozsudek sp. zn. 7T 30/2005

 

S pozdravem.

 

M. Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2