Rozsudek 7 T 2/2013

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 7 T 2/2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 T 2/2013"
s evidenčním číslem cc0d1344-fe96-46ad-a82f-7750a7a27d28 a s běžným číslem
72274/2014 bylo doručeno dne 06.10.2014 19:19:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

Dobrý den,

 

zasílám Vám rozsudek dle žádosti.

 

S pozdravem

 

Iva Semanská

asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Semanská Iva
Krajský soud v Praze

21/10/2014

--------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

 

zasílám Vám rozsudek dle žádosti.

 

S pozdravem

 

Iva Semanská

asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5