Rozsudek 7 T 17/2006

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud Plzeň-město

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii rozsudku 7 T 17/2006 byť i anonymizovaný

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 T
17/2006" s evidenčním číslem 5a2b6185-c5c8-4f60-b8e8-24d73c565c6d a s
běžným číslem 75922/2017 bylo doručeno dne 25.09.2017 10:21:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 T
17/2006" s evidenčním číslem 5a2b6185-c5c8-4f60-b8e8-24d73c565c6d a s
běžným číslem 75922/2017, doručené dne 25.09.2017 v 10:21:18 a ověřené dne
25.09.2017 v 10:22:51, bylo přiřazeno ke spisové značce "51 SI 50/2017" a
ke zpracování dne 25.09.2017 v 13:57:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Plzeň-Město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Čadová Petra, Okresní soud Plzeň-město

3 přílohy

 

Vážený pane Havlíku,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 25.9.2017.

 

Pro případnou další komunikaci použijte e-mailovou adresu
[1]Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail].

 

Prosím o potvrzení přijetí této odpovědi.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

Petra Čadová

vedoucí rejstříku Si a Spr

Okresního soudu Plzeň-město

tel.: +420 377 869 225

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail]