Rozsudek 7 C 427/2007

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 7 C 427/2007, byť v anonymizované podobě a o sdělení datumu jeho nabytí právní moci.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 C
427/2007" s evidenčním číslem 6c1ee1bc-cc39-4d42-a658-885b069fe15c a s
běžným číslem 48320/2015 bylo doručeno dne 14.11.2015 21:41:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vážený pane,

 

V příloze zasílám výzvu k zaplacení úhrady za poskytnutí informací s tím,
abyste ve lhůtě tří dnů potvrdil doručení této výzvy.

 

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

místopředsedkyně okr. soudu

Povinný subjekt: Koppanová Zuzana Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
potvrzuji Vám tímto doručení výzvy k zaplacení úhrady za poskytnutí informací za moji žádost o kopii "Rozsudku 7 C 427/2007".

Děkuji.
S pozdravem,

Vít Veselý

Tomáš Vomáčka zanechal/a poznámku ()

Vážený pane Veselý,
Váš výše požadovaný rozsudek 7C4272007 máte ke stažení tady:
http://pdfsr.com/pdf/rozsudek-7c4272007-...
S přátelským pozdravem
Tomáš Vomáčka