David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 7 C 166/2010, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 C
166/2010" s evidenčním číslem c7285fb0-8987-4df3-b393-3cfeb8341fec a s
běžným číslem 51366/2015 bylo doručeno dne 22.05.2015 10:34:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 7 C
166/2010" s evidenčním číslem c7285fb0-8987-4df3-b393-3cfeb8341fec a s
běžným číslem 51366/2015, doručené dne 22.05.2015 v 10:34:36 a ověřené dne
22.05.2015 v 10:42:36, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 68/2015" a
ke zpracování dne 22.05.2015 v 12:38:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vážený pan

David Havlík

nar. 9.10.1976

Alejní 2410/3

450 01  Teplice

 

Vážený pane,

dle Vaší žádosti o informaci dle zák. č. 106/66 Sb. ze dne 22.5.2015
žádáte o zaslání kopie rozsudku 7 C 166/2010 v anonymizované podobě, ovšem
dle obsahu spisu na rozhodnutí 7 C 166/2010 navazuje rozhodnutí odvolacího
soudu, o které však žádáno nebylo.  Prosím o sdělení, zda požadujete i
rozhodnutí Městského soudu v Praze a zda i toto postačí v anonymizované
podobě.

 

Mgr. Michael Květ, v.r.

místopředseda

Obvodního soudu pro Prahu 1

 

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [email address]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

David Havlík

Povinný subjekt: Hrušková Alena

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ano, máte-li rozhodnutí odvolacího soudu, žádám i tuto kopii, byť i v anonymizované podobě

S pozdravem,

David Havlík

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

4 přílohy

Vážený pan

David Havlík

nar. 9.10.1976

Alejní 2410/3

415 01  Teplice

 

Zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedené dokumenty.

 

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [email address]
tel: 251441513
fax: 224948064