Vojtěch Vajc

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

pokud by to šlo, rád bych požádal o znění rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. 4 To 56/2016.

Mockrát děkuji,

Vojtěch Vajc

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem da28f589-73e1-4ab0-b493-7f0990548519 a s běžným číslem
34184/2019 bylo doručeno dne 16.02.2019 17:27:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu