rozsudek 6 TO 10 / 2016

Petr Kuja vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o kopii rozsudku 6 TO 10 / 2016.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozsudek 6 TO 10 /
2016" s evidenčním číslem 7eefeeb3-6f74-4b61-93c8-0c06b78491e7 a s běžným
číslem 13321/2016 bylo doručeno dne 19.04.2016 16:20:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozsudek 6 TO 10 /
2016" s evidenčním číslem 7eefeeb3-6f74-4b61-93c8-0c06b78491e7 a s běžným
číslem 13321/2016, doručené dne 19.04.2016 v 16:20:55 a ověřené dne
19.04.2016 v 16:29:24, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 145/2016" a
ke zpracování dne 20.04.2016 v 09:35:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vážený pane,

 

                zdejší soud obdržel dne 19.4.2015 Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, s tím, že žádáte o zaslání kopie rozsudku 6
TO 10/2016.

 

                Jedná se o rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín
č.j. 6To 10/2016-170 ze dne 7.4.2016, naše sp.zn. 2 T 66/2015, když
předmětný spis byl zdejšímu soudu vrácen dne 26.4.2016.

 

                V současné době nelze předmětné rozhodnutí poskytnout,
neboť musí být nejprve rozesláno účastníkům. Poté Vám bude rozsudek
v anonymizované podobě obratem zaslán.

               

 

Uherské Hradiště  4. května 2016           

 

 

Lenka Kaňovská

pověřený zaměstnanec

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

3 přílohy

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost dle zák.č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
včetně požadovaného anonymizovaného rozhodnutí.

 

Lenka Kaňovská

pověřený zaměstnanec

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Okresní soud v Uherském Hradišti k vyřízení mé žádosti 'rozsudek 6 TO 10 / 2016'.

odpov 40Si 145 2016.pdf nelze zobrazit

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/rozsude...

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - rozsudek
6 TO 10 / 2016" s evidenčním číslem ed452bc1-c2bb-41bf-aa43-fec9f96b0d6c a
s běžným číslem 15870/2016 bylo doručeno dne 09.05.2016 14:58:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - rozsudek
6 TO 10 / 2016" s evidenčním číslem ed452bc1-c2bb-41bf-aa43-fec9f96b0d6c a
s běžným číslem 15870/2016, doručené dne 09.05.2016 v 14:58:22 a ověřené
dne 09.05.2016 v 15:06:24, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI
145/2016" a ke zpracování dne 10.05.2016 v 06:28:50.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

 

Vážený pane,

 

                k Vašemu podání, které bylo soudu doručeno dne 9.5.2016
sděluji, že kontrolou odešlé pošty bylo zjištěno, že odpověď na Vaši
žádost včetně připojeného anonymizovaného rozhodnutí byla zdejším soudem
odeslána a odešla v pořádku na Vámi uváděnou adresu pro doručování.

 

 

Přesto zasílám znovu odpověď, která, dle Vašeho sdělení, nelze
zobrazit:        

 

                Zdejší soud obdržel dne 19.4.2015 Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, s tím, že žádáte o zaslání kopie rozsudku 6
TO 10/2016.

                V současnosti již nic nebrání vyhovění Vaší žádosti,
požadované rozhodnutí zasíláme v anonymizované podobě v příloze.

 

 

Tímto považuji Vaše podání, které bylo soudu doručeno 9.5.2016, za
vyřízené.

 

 

Uherské Hradiště  10. května
2016                                                                                                       

 

 

Lenka Kaňovská

pověřený zaměstnanec

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště