Rozsudek 6 T 59/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 6 T 59/2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 6 T
59/2015" s evidenčním číslem 89e6ce48-51eb-4bf1-b825-c931d9b3fff2 a s
běžným číslem 31631/2016 bylo doručeno dne 23.03.2016 11:41:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 6 T
59/2015" s evidenčním číslem 89e6ce48-51eb-4bf1-b825-c931d9b3fff2 a s
běžným číslem 31631/2016, doručené dne 23.03.2016 v 11:41:38 a ověřené dne
23.03.2016 v 11:43:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 47/2016" a
ke zpracování dne 23.03.2016 v 12:31:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Vážený pan David Havlík

Zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedené dokumenty a prosí o písemné
potvrzení přijetí této zprávy na mailovou adresu
[1][[1]email address]

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [[2]email address]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]email address]

--

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...